CVLIV SØRVAAG                                             

f. 1953   i Haugesund                                                                                                  
e-mail : livsoervaag@gmail.com
org.nr. 990 644 578      
                                                                                                    
                                                    
UTDANNELSE :  
1997 - 99     Kunstskolen i Rogaland
1973             Fylkeshusflidskolen i Stavanger, 
1973 - 95     Dekoratør 
SEPARATUTSTILLING :

2007         Tysvær Kunstlag    " Indre vennskap " 
2009          Galleri Ågodt,           Sommerutstilling
2010          Pitters kafe ,              Haugesund
2011          Moster Amfi,             Sommerutstilling

KOLLEKTIVUTSTILLINGER :

2015         Landscape X Raahe , Finland 
2015.        Karmøy Kunstforening  Vandring en vinterkveld 
2014.        ROM FOR   Juleutstillingen 
2014.        Galleri Saga Juleutstillingen
2014.        Ryvarden kulturfyr juleutstillingen
2014.        Karmsundutstillingen 2014
2013         Ryvarden Kulturfyr " Ryger og horder "
2013         Tysvær Kunstlag , " Stemmer "
2013         Karmsundutstillingen 2013
2013         Galleri Saga   , Under åpen himmel 
2013         Suldal kunstlag , sommarutstilling
2013         Rogaland Kunstsenter , Inngang 13 
2012         Galleri Saga ,  Juleutstilling   2012
2012         Tysvær Kunstlag   Juleutstilling 2012
2012         Vindafjord Kunstlag     4 fra KAS
2012         Moster Amfi    ,4 fra KAS
2012         Karmsundutstillingen  2012
2012         Galleri Saga        " under åpen himmel "
2012         Karmøy Kunstforening     " Figurasjoner "
2011         Galleri Saga  ,  Juleutstilling
2011         Karmsundutstillingen   2011
2011         Galleri Ågodt    utstilling,   i fb. ny - åpning
2010         Ryvarden Kulturfye              Jul på fyret 
2010         Galleri Saga    Juleutstilling , Åkrehamn
2010         Haugalandsutstillingen  , Haugesund
2010         Karmsundutstillingen, Haugesund
2010         Vise og Lyrikkfestivalen Høvleriet   , Haugesund
2010         Galleri Saga  Sommerutstilling
2009         Karmøy Kunstforening    Juleutstilling
2009         Galleri Saga    Juleutstilling 
2009         Ryvarden Kulturfyr    Jul på Fyret , 
2009         Karmsundutstillinge 09
2009         Tysvær Kunstlag     Tysværutstillingen 
2008        Galleri Saga   Juleutstilling
2008        Karmsundutstillingen 08
2005        Tysvær Kunstlag   Tysværutstillingen 
2005        Atelie Sand     ,  sommerutstilling ,Sand i Ryfylke
2004        Galleri Gerhard    Keramiske lidelser"  
2004        Tysvær Kunstlag     Tysværutstillingen 
2003        Karmøy Kunstforening     Juleutstillingen 
2003        Wrangellhuset  , Støtteutstilling etter atelie-brann
2003        Galleri Hauge     , Egersund
2002        Tysvær Kunstlag    Tysværutstillingen
2001        Karmøy Kunstlag   Juleutstillingen 
2001        Tysvær Kunstlag     " Speil " ,8 utstillere fra KIR
2000        Galleri Amanda     " Akt 2000 "
1999        Kunstskolen i Rogaland     Avgangsutstilling 
1999        Sølvberget Kulturhus   Aleksander Kielland-jubileet   Stavanger
MOTTATT:
                      Tysvær Kommunes Kulturstipend i 2002   
INNKJØP: 
                       Tysvær Kunstlags samling ,
                       Karmøy Kunstforenings samling .
                       Vindafjord Kunstlag
UTSMYKKING
                      :   Haugaland vid. skole 

OPPDRAG
                       I grafisk trykk til « Årets bedrift
                      « i Tysvær Kommune fra 2007  - i 10 år
                      Plakat  til Midtsommarfest i Tysvær  i 2007
                       
                       1 grafisk trykk til Kulturvernprisen fra 2013 i Tysvær kommune.
           
ANNET :
                     Mottatt pengestøtte etter atelierbrann i 2003 fra 
                      Karmøy Kunstforening og Tysvær Kunstlag
STUDIEREISE :
                    New York 1998
VERV:                          
                      Styremedlem i Tysvær Kunstlag fra 1991 - 97 og fra 1999 til 2003
                      fra 2003 medlem i Galleriråd i Tysvær Kunstlag 
                     Varamedlem i Rogaland Fylkeskunstlag 2002 - 2003 
                      nå i valgkomite.
Kunstneratelierene ved Gamle Slaktehuset ,
Strandgt 70       5528 Haugesund
mobil : 47079670