Innstallasjon I
Fra utstilling i Sølvberget Kulturhus Stavanger
Utstilling av Kunstskolen i Rogaland 
 i fb. med Aleksander Kiellandjubileet i 2009Installasjon I